GABA from reactive astrocytes impairs memory in mouse models of Alzheimer's disease

Seonmi Jo, Oleg Yarishkin, Yu Jin Hwang, Ye Eun Chun, Mijeong Park, Dong Ho Woo, Jin Young Bae, Taekeun Kim, Jaekwang Lee, Heejung Chun, Hyun Jung Park, Da Yong Lee, Jinpyo Hong, Hye Yun Kim, Soo Jin Oh, Seung Ju Park, Hyo Lee, Bo Eun Yoon, Youngsoo Kim, Yong JeongInsop Shim, Yong Chul Bae, Jeiwon Cho, Neil W. Kowall, Hoon Ryu, Eunmi Hwang, Daesoo Kim, C. Justin Lee

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

545 Scopus citations

Fingerprint

Dive into the research topics of 'GABA from reactive astrocytes impairs memory in mouse models of Alzheimer's disease'. Together they form a unique fingerprint.

Neuroscience