Enabling Tailorable Optical Properties and Markedly Enhanced Stability of Perovskite Quantum Dots by Permanently Ligating with Polymer Hairs

Young Jun Yoon, Yajing Chang, Shuguang Zhang, Meng Zhang, Shuang Pan, Yanjie He, Chun Hao Lin, Shengtao Yu, Yihuang Chen, Zewei Wang, Yong Ding, Jaehan Jung, Naresh Thadhani, Vladimir V. Tsukruk, Zhitao Kang, Zhiqun Lin

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

119 Scopus citations

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Enabling Tailorable Optical Properties and Markedly Enhanced Stability of Perovskite Quantum Dots by Permanently Ligating with Polymer Hairs'. Together they form a unique fingerprint.

Material Science