Development of Kagra Algorithmic library (Kagali)

Kenichi Oohara, Koh Ueno, Hirotaka Yuzurihara, Yosuke Itoh, Hirotaka Takahasi, Tsukasa Arima, Kazunari Eda, Yoshinori Fujii, Kazuhiro Hayama, Yuta Hiranuma, Shigeki Hirobayashi, Nobuyuki Kanda, Masato Kaneyama, Jeongcho Kim, Chunglee Kim, Hyung Won Lee, Shuhei Mano, Kyohei Miyake, Akinobu Miyamoto, Yuta NakanishiNaoko Ohishi, Masaya Nakano, Hayato Nakao, Tatsuya Narikawa, Kazuki Sakai, Yukitsugu Sasaki, Ayaka Shoda, Hiroto Suwabe, Hideyuki Tagoshi, Kazuyuki Tanaka, Satoshi Ueki, Takeshi Wakamatsu, Takahiro Yamamoto, Junichi Yokoyama, Takaaki Yokozawa

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionpeer-review

1 Scopus citations

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Development of Kagra Algorithmic library (Kagali)'. Together they form a unique fingerprint.

Physics